DNY KONTROLY KVALITY 2023
16. 6. 2023

Autoklub ČR,
Opletalova 1337/29, Praha 1

Zaregitrujte se

Témata odborného programu

 • Co přináší nová verze normy 15189
 • Externí kontrola kvality a její hodnocení
 • EHK a vzácné analyty
 • Správná praxe z pohledu sledování sérových indexů (IHK,EHK)
 • Provádění interní kontroly kvality (software Unity)
 • Přechodové studie IKK a jejich nákladnost
 • Zkumavkové kontroly a rutinní provoz
 • Implementace IVDR a její vliv na laboratoř
 • Hodnocení kvality v molekulární diagnostice

Aktivní účast doposud přijali

 • Ing. Luděk Šprongl
 • Ing. Marek Budina
 • Ing. Květa Pelinková, MBA
 • Ing. Radovan Pospíšilík
 • doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
 • Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.
 • Ing. Petr Šmídl, CSc.

Odborný program

08:00 – 10:00 Registrace účastníků, uvítací káva
10:00 – 10:05 Úvodní slovo, Tomáš Kubala nebo Jan Kotlík
10:05 – 10:35 Co přináší nová verze normy 15189
Ing. Luděk Šprongl
10:35 – 11:00 Přechodové studie IKK a jejich nákladnost
RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.
11:00 – 11:30 Externí kontrola kvality a její hodnocení
Ing. Marek Budina
11:30 – 11:45 Přestávka na kávu a občerstvení
11:45 – 12:15 Jak zajistit EHK u méně frekventovaných vyšetření?
Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
12:15 – 12:45 Správná praxe z pohledu sledování sérových indexů (IHK,EHK)
Ing. Květa Pelinková, MBA
13:00 – 13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 14:00 Provádění interní kontroly kvality (software Unity)
Ing. Jan Kotlík
14:00 – 14:30 Zkumavkové kontroly a rutinní provoz
Ing. Radovan Pospíšilík
14:30 – 14:45 Přestávka na kávu a občerstvení
14:45– 15:15 Hodnocení kvality v molekulární diagnostice
Mgr. Radka Bolehovská, Ph.D.
15:15 – 15:45 Implementace IVDR a její vliv na laboratoř
Ing. Petr Šmídl, CSc.
15:45 – 16:00 Závěrečná diskuze
Česká společnost klinické biochemie Bio-Rad